IMAGINARY w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMAGINARY jest:

AngielskiPolski
IMAGINARY
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Opis

Zwraca współczynnik urojony liczby zespolonej podanej w postaci w postaci tekstowej x + yi lub x + yj.Więcej informacji (źródło)