IMDIV w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMDIV jest:

AngielskiPolski
IMDIV
ILORAZ.LICZB.ZESP

Opis

Zwraca iloraz dwóch liczb zespolonych w postaci tekstowej x + yi lub x + yj.



Więcej informacji (źródło)