IMLN w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMLN jest:

AngielskiPolski
IMLN
LN.LICZBY.ZESP

Opis

Zwraca logarytm naturalny liczby zespolonej w postaci tekstowej x + yi lub x + yj.Więcej informacji (źródło)