IMLOG10 w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMLOG10 jest:

AngielskiPolski
IMLOG10
LOG10.LICZBY.ZESP

Opis

Zwraca wartość logarytmu zwykłego (o podstawie 10) liczby zespolonej, podając wynik w postaci tekstowej x + yi lub x + yj.Więcej informacji (źródło)