IMLOG2 w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMLOG2 jest:

AngielskiPolski
IMLOG2
LOG2.LICZBY.ZESP

Opis

Zwraca logarytm o podstawie 2 liczby zespolonej, podając wynik w postaci tekstowej x + yi lub x+yj.Więcej informacji (źródło)