IMPOWER w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMPOWER jest:

AngielskiPolski
IMPOWER
POTĘGA.LICZBY.ZESP

Opis

Zwraca liczbę zespoloną w postaci tekstowej x + yi lub x + yj podniesioną do potęgi.Więcej informacji (źródło)