IMPRODUCT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel IMPRODUCT jest:

AngielskiPolski
IMPRODUCT
ILOCZYN.LICZB.ZESP

Opis

Zwraca iloczyn od 1 do 255 liczb zespolonych, podając wynik w postaci tekstowej x + yi lub x + yj.Więcej informacji (źródło)