INDEX w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel INDEX jest:

AngielskiPolski
INDEX
INDEKS

Opis

Zwraca wartość lub odwołanie do wartości, która znajduje się wewnątrz tablicy lub zakresu. Istnieją dwie formy funkcji INDEKS: tablicowa (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.) i odwołaniowa.

Jeśli Zobacz
Ma zostać zwrócona wartość określonej komórki lub tablicy komórek Forma tablicowa
Ma zostać zwrócone odwołanie do określonych komórek Forma odwołaniowa


Więcej informacji (źródło)