ISTEXT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ISTEXT jest:

AngielskiPolski
ISTEXT
CZY.TEKST

Opis

Każda z tych funkcji, określanych zbiorczo mianem funkcji CZY, sprawdza typ wartości i zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ w zależności od wyniku. Na przykład funkcja CZY.PUSTA zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem do pustej komórki; w innym przypadku zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

Funkcji CZY można używać do uzyskania informacji o wartości przed wykonaniem dotyczących jej obliczeń lub innych działań. Na przykład można zastosować funkcję CZY.BŁĄD w połączeniu z funkcją JEŻELI, aby w razie wystąpienia błędu wykonać inną czynność:

=JEŻELI(CZY.BŁĄD(A1); "Wystąpił błąd."; A1 * 2)

Powyższa formuła służy do sprawdzenia, czy w komórce A1 występuje warunek błędu. Jeśli tak, funkcja JEŻELI zwraca komunikat „Wystąpił błąd”. Jeśli nie występuje żaden błąd, funkcja JEŻELI wykonuje obliczenie A1*2.Więcej informacji (źródło)