LARGE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel LARGE jest:

AngielskiPolski
LARGE
MAX.K

Opis

Zwraca k-tą największą wartość w zbiorze danych. Funkcji tej można użyć do wybrania wartości na podstawie jej względnej pozycji. Przykładowo można użyć funkcji MAX.K w celu określenia pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.Więcej informacji (źródło)