LINEST w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel LINEST jest:

AngielskiPolski
LINEST
REGLINP

Opis

Funkcja REGLINP oblicza statystykę dla linii, korzystając z metody najmniejszych kwadratów do obliczania linii prostej, która najlepiej pasuje do danych, a następnie zwraca tablicę opisującą tę linię. Funkcję REGLINP można też połączyć z innymi funkcjami, aby obliczyć statystykę dla innych typów modeli, które są liniowe w nieznanych parametrach, w tym serii wielomianowych, logarytmicznych, wykładniczych i potęgowych. Ponieważ ta funkcja zwraca tablicę wartości, musi zostać wprowadzona w postaci formuły tablicowej.

Równanie dla linii jest następujące:

y = mx + b

— lub —

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

jeśli istnieje wiele zakresów wartości x, gdzie zależne wartości y są funkcją niezależnych wartości x. Wartości m to współczynniki odpowiadające każdej wartości zmiennej x, a wartość b jest wartością stałą. Należy zauważyć, że wartości y, x i m mogą być wektorami. Tablica {mn;mn-1;...;m1;b}, zwracana przez funkcję REGLINP, może również zwracać dodatkową statystykę regresji.Więcej informacji (źródło)