LOGNORM.INV w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel LOGNORM.INV jest:

AngielskiPolski
LOGNORM.INV
ROZKŁ.LOG.ODWR

Opis

Zwraca odwrotność funkcji skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego x, gdzie ln(x) ma rozkład normalny z parametrami średnia i odchylenie_std. Jeśli p = ROZKŁAD.LOG(x;...), to ROZKŁ.LOG.ODWR(p;...) = x.

Rozkład logarytmiczno-normalny jest używany przy analizie danych przekształconych logarytmicznie.Więcej informacji (źródło)