LOOKUP w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel LOOKUP jest:

AngielskiPolski
LOOKUP
WYSZUKAJ

Opis

Funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość z zakresu (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) jednowierszowego lub jednokolumnowego albo z tablicy (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.). Funkcja WYSZUKAJ ma dwie formy składni: wektorową i tablicową.

Czynność Sekcja w tym temacie Użycie
Szukanie wartości w zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym (określanym jako wektor) i zwracanie wartości z tej samej pozycji w drugim zakresie jednowierszowym lub jednokolumnowym Forma wektorowa Forma wektorowa służy do przeszukiwania dużej listy wartości. Należy też użyć jej w przypadku, gdy wartości mogą z czasem ulec zmianie.
Szukanie określonej wartości w pierwszym wierszu lub w pierwszej kolumnie tablicy i zwracanie wartości z tej samej pozycji w ostatnim wierszu lub ostatniej kolumnie tablicy Forma tablicowa Formy tablicowej należy używać wtedy, gdy lista wartości jest krótka, a wartości nie zmieniają się.

 Uwagi Więcej informacji (źródło)