MATCH w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel MATCH jest:

AngielskiPolski
MATCH
PODAJ.POZYCJĘ

Opis

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakresie (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, to formuła

=PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0)

zwróci liczbę 2, ponieważ liczba 25 znajduje się na drugiej pozycji w tym zakresie.

Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.Więcej informacji (źródło)