MULTINOMIAL w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel MULTINOMIAL jest:

AngielskiPolski
MULTINOMIAL
WIELOMIAN

Opis

Zwraca wartość stosunku silni sumy wartości do iloczynu silni.Więcej informacji (źródło)