NACHYLENIE w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel NACHYLENIE jest:

PolskiAngielski
NACHYLENIE

Opis

Zwraca nachylenie wykresu regresji liniowej dla wszystkich punktów danych w argumentach znane_y i znane_x. Nachylenie to współrzędna pionowa podzielona przez współrzędną poziomą między dwoma dowolnymi punktami na linii, która określa wielkość zmiany wzdłuż linii regresji.Więcej informacji (źródło)