NETWORKDAYS w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel NETWORKDAYS jest:

AngielskiPolski
NETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE

Opis

Zwraca liczbę pełnych dni roboczych pomiędzy data_początkowa i data_końcowa. Dni robocze nie zawierają dni końca tygodnia (weekendów) oraz dat oznaczonych jako święta. Funkcję DNI.ROBOCZE należy stosować do obliczania zarobków pracowników, wynikających z łącznej liczby dni przepracowanych w określonym czasie.

 Porada   Aby obliczyć liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych, należy użyć funkcji DNI.ROBOCZE.NIESTAND.Więcej informacji (źródło)