NOW w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel NOW jest:

AngielskiPolski
NOW
TERAZ

Opis

Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny. Jeśli przed wprowadzeniem formuły był używany format komórek Ogólne, program Excel zmieni format komórek na format daty i godziny określony w ustawieniach regionalnych. Format daty i godziny dla komórki można zmienić za pomocą poleceń z grupy Liczba karty Narzędzia główne na Wstążce.

Funkcja TERAZ jest przydatna, gdy zachodzi konieczność wyświetlenia bieżącej daty i godziny w arkuszu lub obliczenia wartości na podstawie bieżącej daty i godziny oraz aktualizowania tej wartości przy każdym otwieraniu arkusza.

 Uwaga   Jeśli funkcja TERAZ nie aktualizuje w oczekiwany sposób wartości komórek, może być konieczna zmiana ustawień określających, kiedy ma miejsce przeliczanie skoroszytu lub arkusza. Te ustawienia dla aplikacji komputerowej programu Excel można zmienić w Panelu sterowania.Więcej informacji (źródło)