NPV w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel NPV jest:

AngielskiPolski
NPV
NPV

Opis

Oblicza wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie danej stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemne) i dochodów (wartości dodatnie).Więcej informacji (źródło)