NR.SER.DATY w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel NR.SER.DATY jest:

PolskiAngielski
NR.SER.DATY

Opis

Zwraca liczbę kolejną, odpowiadającą dacie przypadającej określoną liczbę miesięcy przed lub po wskazanej dacie (data_początkowa). Funkcja NR.SER.DATY umożliwia obliczanie dat spłaty lub dat należnej płatności, przypadających na ten sam dzień miesiąca, co data emisji.Więcej informacji (źródło)