NR.SER.OST.DN.MIES w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel NR.SER.OST.DN.MIES jest:

PolskiAngielski
NR.SER.OST.DN.MIES

Opis

Zwraca liczbę kolejną daty ostatniego dnia miesiąca, następującego określoną liczbę miesięcy przed lub po dacie określonej argumentem data_początkowa. Funkcja NR.SER.OST.DN.MIES umożliwia obliczanie dat spłaty lub dat należnej płatności, wypadających ostatniego dnia miesiąca.Więcej informacji (źródło)