ODCH.STANDARDOWE.A w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ODCH.STANDARDOWE.A jest:

PolskiAngielski
ODCH.STANDARDOWE.A

Opis

Szacuje odchylenie standardowe próbki. Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości przeciętnej (średniej).Więcej informacji (źródło)