OFFSET w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel OFFSET jest:

AngielskiPolski
OFFSET
PRZESUNIĘCIE

Opis

Zwraca odwołanie do zakresu, który jest podaną liczbą wierszy lub kolumn począwszy od komórki lub zakresu komórek. Zwrócone odwołanie może być pojedynczą komórką lub zakresem komórek. Można określić liczbę zwracanych wierszy i kolumn.Więcej informacji (źródło)