PEARSON w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel PEARSON jest:

AngielskiPolski
PEARSON
PEARSON

Opis

Zwraca współczynnik korelacji liniowej Pearsona r. Jest to bezwymiarowy wskaźnik, którego wartość mieści się w zakresie od -1,0 do 1,0 włącznie, i odzwierciedla stopień liniowej zależności pomiędzy dwoma zestawami danych.Więcej informacji (źródło)