PI w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel PI jest:

AngielskiPolski
PI
PI

Opis

Zwraca liczbę 3,14159265358979, stałą matematyczną pi, z dokładnością do 15 cyfr.Więcej informacji (źródło)