PMT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel PMT jest:

AngielskiPolski
PMT
PMT

Opis

Oblicza kwotę spłaty pożyczki przy założeniu stałych spłat okresowych i stałej stopy procentowej.Więcej informacji (źródło)