PRICEDISC w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel PRICEDISC jest:

AngielskiPolski
PRICEDISC
CENA.DYSK

Opis

Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej dyskontowanego papieru wartościowego.Więcej informacji (źródło)