QUOTIENT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel QUOTIENT jest:

AngielskiPolski
QUOTIENT
CZ.CAŁK.DZIELENIA

Opis

Zwraca całkowitą część z dzielenia. Należy z niej korzystać, aby odrzucić resztę z dzielenia.Więcej informacji (źródło)