RAND w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RAND jest:

AngielskiPolski
RAND
LOS

Opis

Zwraca losową liczbę rzeczywistą o równomiernym rozkładzie, która jest większa niż lub równa 0 i mniejsza od 1. Nowa losowa liczba rzeczywista jest zwracana po każdym obliczeniu arkusza.Więcej informacji (źródło)