RANDBETWEEN w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RANDBETWEEN jest:

AngielskiPolski
RANDBETWEEN
LOS.ZAKR

Opis

Zwraca losową liczbę całkowitą z wybranego zakresu liczb. Przy każdym obliczaniu arkusza jest zwracana nowa losowa liczba całkowita.Więcej informacji (źródło)