RANK w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RANK jest:

AngielskiPolski
RANK
POZYCJA

Składnia

RANK(number,ref,[order])

W składni funkcji POZYCJA występują następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

Jeżeli argument lp jest równy 0 lub jest pominięty, program Microsoft Excel określa pozycję liczby, jak gdyby argument lista był listą sortowaną w kolejności malejącej.

Jeżeli argument lp ma dowolną wartość niezerową, program Microsoft Excel określa pozycję liczby, jak gdyby argument lista był listą sortowaną w kolejności rosnącej.Więcej informacji (źródło)