RATE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RATE jest:

AngielskiPolski
RATE
RATE

Opis

Zwraca stopę procentową dla pojedynczego okresu renty. Funkcja RATE jest obliczana przez iterację i może mieć 0 lub więcej rozwiązań. Jeśli kolejne wyniki RATE nie są zbieżne z przybliżeniem 0,0000001, to po 20 iteracjach RATE zwraca wartość błędu #LICZBA!.



Więcej informacji (źródło)