REGISTER.ID w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel REGISTER.ID jest:

AngielskiPolski
REGISTER.ID
REJESTR.KOD

Opis

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodów. Jeśli biblioteka DLL lub zasób kodów nie zostały zarejestrowane, funkcja rejestruje bibliotekę DLL lub zasób kodów, a następnie zwraca identyfikator rejestru.

Funkcji REJESTR.KOD można używać w arkuszach (w przeciwieństwie do funkcji REJESTRUJ), ale nie można określać w niej nazw funkcji ani nazw argumentów.

Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach DLL, zasobach kodów i typach danych, zobacz Korzystanie z funkcji WYWOŁAJ i REJESTRUJ.

 Uwaga   Ponieważ program Microsoft Excel dla Windows i Microsoft Excel dla systemu Macintosh używają różnych typów zasobów kodów, składnia funkcji REJESTR.KOD nieznacznie różni się w przypadku każdego środowiska operacyjnego.Więcej informacji (źródło)