ROUND w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ROUND jest:

AngielskiPolski
ROUND
ZAOKR

Opis

Funkcja ZAOKR zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Aby na przykład zaokrąglić liczbę 23,7825 znajdującą się w komórce A1 do dwóch miejsc dziesiętnych, można użyć następującej formuły:

=ZAOKR(A1; 2)

Wynikiem funkcji będzie liczba 23,78.Więcej informacji (źródło)