ROWS w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel ROWS jest:

AngielskiPolski
ROWS
ILE.WIERSZY

Opis

Zwraca liczbę wierszy w odwołaniu lub tablicy (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.).Więcej informacji (źródło)