RSQ w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RSQ jest:

AngielskiPolski
RSQ
R.KWADRAT

Opis

Zwraca kwadrat korelacji iloczynu momentów Pearsona dla punktów danych w argumentach znane_y i znane_x. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz PEARSON, funkcja. Wartość R-kwadrat można zinterpretować jako proporcję wariancji y przypisywaną do wariancji x.Więcej informacji (źródło)