RTD w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel RTD jest:

AngielskiPolski
RTD
DANE.CZASU.RZECZ

Opis

Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM (dodatek COM: Program uzupełniający, który rozszerza możliwości programu pakietu Microsoft Office, dodając niestandardowe polecenia i funkcje specjalistyczne. Dodatki COM można uruchamiać w jednym lub wielu programach pakietu Office. Dodatki COM mają rozszerzenie nazwy pliku dll lub exe.).Więcej informacji (źródło)