SIGN w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SIGN jest:

AngielskiPolski
SIGN
ZNAK.LICZBY

Opis

Określa znak liczby. Funkcja zwraca wartość 1, jeśli liczba jest dodatnia, oraz wartość 0, jeśli liczba jest ujemna.Więcej informacji (źródło)