SKEW w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SKEW jest:

AngielskiPolski
SKEW
SKOŚNOŚĆ

Opis

Zwraca skośność rozkładu. Skośność charakteryzuje stopień asymetrii rozkładu wokół jego średniej. Skośność dodatnia określa rozkład z asymetrią rozciągającą się w kierunku wartości dodatnich. Skośność ujemna określa rozkład z asymetrią rozciągającą się w kierunku wartości ujemnych.Więcej informacji (źródło)