SKOŚNOŚĆ w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel SKOŚNOŚĆ jest:

PolskiAngielski
SKOŚNOŚĆ

Opis

Zwraca skośność rozkładu. Skośność charakteryzuje stopień asymetrii rozkładu wokół jego średniej. Skośność dodatnia określa rozkład z asymetrią rozciągającą się w kierunku wartości dodatnich. Skośność ujemna określa rozkład z asymetrią rozciągającą się w kierunku wartości ujemnych.Więcej informacji (źródło)