SMALL w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SMALL jest:

AngielskiPolski
SMALL
MIN.K

Opis

Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych. Funkcji tej należy używać do uzyskiwania wartości znajdujących się w określonej względnej pozycji w zbiorze danych.Więcej informacji (źródło)