SQL.REQUEST w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SQL.REQUEST jest:

AngielskiPolski
SQL.REQUEST
SQL.REQUEST

Opis

Łączy się z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza. Następnie funkcja SQL.REQUEST zwraca wynik w postaci tablicy bez konieczności programowania makra. Jeśli funkcja jest niedostępna, to należy zainstalować dodatek (dodatek: Program uzupełniający, który dodaje niestandardowe polecenia lub funkcje do pakietu Microsoft Office.) ODBC programu Microsoft Excel (XLODBC.XLA). Można go zainstalować z witryny pakietu Microsoft Office w sieci Web.Więcej informacji (źródło)