ŚREDNIA w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel ŚREDNIA jest:

PolskiAngielski
ŚREDNIA

Opis

Zwraca średnią (arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb.Więcej informacji (źródło)