STANDARDIZE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel STANDARDIZE jest:

AngielskiPolski
STANDARDIZE
NORMALIZUJ

Opis

Zwraca wartość znormalizowaną z rozkładu opisanego przez argumenty średnia i odchylenie_std.Więcej informacji (źródło)