STDEVA w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel STDEVA jest:

AngielskiPolski
STDEVA
ODCH.STANDARDOWE.A

Opis

Szacuje odchylenie standardowe próbki. Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości przeciętnej (średniej).Więcej informacji (źródło)