STDEVPA w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel STDEVPA jest:

AngielskiPolski
STDEVPA
ODCH.STANDARD.POPUL.A

Opis

Oblicza odchylenie standardowe dla całej populacji podanej jako argumenty, w tym tekst i wartości logiczne. Odchylenie standardowe jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości średniej.Więcej informacji (źródło)