SUMA.JEŻELI w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel SUMA.JEŻELI jest:

PolskiAngielski
SUMA.JEŻELI

Opis

Funkcja SUMA.JEŻELI służy do sumowania wartości z zakresu (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) spełniającego kryteria określone przez użytkownika. Załóżmy na przykład, że mają zostać zsumowane liczby z danej kolumny, które są większe od 5. W tym celu można zastosować następującą formułę:

=SUMA.JEŻELI(B2:B25;">5")

W tym przykładzie kryteria odnoszą się do sumowanych wartości. Kryteria można też zastosować do jednego zakresu i zsumować odpowiednie wartości należące do innego zakresu. Na przykład formuła =SUMA.JEŻELI(B2:B5; "Jan"; C2:C5) zsumuje wartości z zakresu C2:C5, dla których zawartość odpowiadających im komórek z zakresu B2:B5 jest równa „Jan”.

 Uwaga   Aby uzyskać informacje o sumowaniu zawartości komórek na podstawie wielu kryteriów, zobacz Funkcja SUMA.WARUNKÓW.Więcej informacji (źródło)