SUMA w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel SUMA jest:

PolskiAngielski
SUMA

Opis

Funkcja SUMA dodaje wszystkie liczby określone jako argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.). Każdy argument może być zakresem (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.), odwołaniem do komórki (odwołanie do komórki: Zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołaniem do komórki, która znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3, jest B3.), tablicą (tablica: Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje wspólną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.), stałą (stała: Wartość, która nie jest obliczana. Na przykład liczba 210 i tekst „Zarobki kwartalne” są stałymi. Wyrażenie i wartość będąca wynikiem wyrażenia nie są stałymi.), formułą (formuła: Sekwencja wartości, odwołań do komórek, nazw, funkcji lub operatorów w komórce, które razem dają nową wartość. Formuła zawsze zaczyna się od znaku równości (=).) albo wynikiem innej funkcji. Na przykład funkcja SUMA(A1:A5) dodaje wszystkie liczby zawarte w komórkach od A1 do A5. Funkcja SUMA(A1;A3;A5) dodaje natomiast liczby znajdujące się w komórkach A1, A3 i A5.Więcej informacji (źródło)