SUMPRODUCT w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SUMPRODUCT jest:

AngielskiPolski
SUMPRODUCT
SUMA.ILOCZYNÓW

Opis

Mnoży odpowiadające sobie składniki w podanych tablicach i zwraca sumę tych iloczynów.Więcej informacji (źródło)