SYD w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel SYD jest:

AngielskiPolski
SYD
SYD

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji.Więcej informacji (źródło)